Những đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Hà Nội P3

21-04-2023 4:30

Quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất. Mang lại tiềm năng tăng giá cho dự án Him Lam Thường Tín và thị trường bất động sản trong khu vực.P3

7. Tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình dài khoảng 570 m.

Đoạn đường giao với tỉnh lộ 427B

 Đoạn cắt qua công viên sau UBND thị trấn Thường Tín

8. Tuyến đường từ đường DT427B vào THPT Thường Tín
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường từ đường DT427B vào THPT Thường Tín, dài khoảng 500 m.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến đường DT427B
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến nối mục 8 với đường DT427B, dài khoảng 150 m.

Nguồn: Dòng vốn kinh doanh