Những đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Hà Nội P1

23-04-2023 10:15

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất P1

Dưới đây là 2 tuyến đường sẽ mở cạnh dự án Him Lam Thường Tín mang lại tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư bất động sản tại thị trấn Thường Tín.

1. Tuyến đường DT427B kéo dài đến QL1A
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường DT427B kéo dài qua QL1A đến cầu Khê Hồi với chiều dài khoảng 1,628 km. Chỉ cách vị trí Him Lam Thường Tín khoảng 500m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, gần UBND huyện Thường Tín.

 

Tuyến cắt QL1A đoạn vườn hoa mới xây dựng cạnh đường tàu.

 

Tuyến đường này đi qua gần chùa Sóc.

Toàn tuyến nhìn từ QL1A.

 

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Hà Hồi, Thường Tín.

2. Tuyến đường nối mục 1 với DT427
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường nối mục 1 với đường DT427 với chiều dài hoảng 400 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427.

 

Tuyến đường này đi qua bên hông trường THCS thị trấn Thường Tín.

 

Và kết thúc khi giao với đường mục 1.